Beheer van uw website

Beheer van uw website

beheer
Het technisch beheer van uw website doen wij voor u (database management, back-up, restores en technische up-dates en up-grades e.d.).

Daarnaast moet de website ook nog actueel worden gehouden.


Het actueel houden van uw website

Ingeval u hebt gekozen voor een html website (mogelijkheid 1) dan verzorgt de webmaster van Web voor MKB het beheer voor u op basis van een uurtarief. Uitgangspunt is dat de website niet zo heel vaak aanpassing zal behoeven, zodat de kosten van het beheer beperkt zullen blijven.

Indien u hebt gekozen voor de ontwikkeling van uw website op basis van Joomla! of Wordpress (mogelijkheid 2) dan kunt u zelf uw website inhoudelijk beheren en aanpassen. U houdt zelf uw website actueel en hoeft hiervoor niet steeds weer de webmaster van Web voor MKB in te schakelen. Wij vertellen u graag hoe u dat kunt doen.

Het gebruik van Joomla! of Wordpress maakt het inhoudelijk beheer van uw website relatief eenvoudig. Mocht u echter toch ondersteuning van ons wensen bij het actueel houden van uw website, dan kunnen we die service uiteraard ook bieden.


Upgradeservice Joomla website

Om uw site optimaal en veilig te houden is het soms nodig ingeval van Joomla de site te vernieuwen. Lees hier meer over deze nieuwe Joomla upgradeservice.


Upgradeservice Wordpress website

Om uw site optimaal en veilig te houden is het soms nodig ingeval van Wordpress de site te vernieuwen. In het algemeen verloopt de upgrade automatisch, maar veelal zijn ook de plugins aan vernieuwing toe. Lees hier meer over de nieuwe Wordpress upgradeservice.

update